Władze Warszawy aktywnie wspierają inicjatywy związane z promocją innowacyjnych technologii. Organizowane są konferencje oraz akceleratory przedsiębiorczości, które mają ściągnąć do stolicy młode, obiecujące firmy. Miasto powołało także do życia projekt Warszawa 2030, opisujący ramowy plan rozwoju miasta. Aglomeracja rozwija się także dzięki wsparciu ze strony prywatnych inwestorów, funkcjonujących na stołecznym rynku. Także do 2030 r. ma powstać Uczelnia Przyszłości, której pomysłodawcy chcą, by znalazła się w gronie 100 najlepszych uniwersytetów na świecie.

– Z Warszawy powoli tworzy się miasto start-upów, pytanie, jak stworzyć z niej miejsce, gdzie będą powstawać tzw. start-upy deep tech: związane z nauką, z badaniami, rozwiązujące problemy świata. Z jednej strony zależy to od uczelni, które w pewien sposób mogą ukierunkowywać studentów na to, żeby niekoniecznie byli pracownikami korporacji. Z drugiej strony trzeba zachęcać ich do tego, żeby przez swoje badania, działalność w kołach naukowych czy współpracę z firmami próbowali swoich sił w kreowaniu nowych produktów i rozwiązań, które mają unikalną wartość, a niekoniecznie związane są wyłącznie z IT bądź z aplikacjami – mówi agencji informacyjnej Newseria Innowacje Sławomir Olejnik z Fundacji Polska Innowacyjna.

Program Warszawa 2030 ma być odpowiedzią na wyzwania, jakie w najbliższych latach staną przed władzami stolicy. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest wypracowanie narzędzi pozwalających wdrożyć projekt miasta przyszłości, w którym wykorzystanie nowoczesnych instrumentów technologicznych będzie na porządku dziennym.

Miasto określiło cztery cele strategiczne, które mają pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia: odpowiedzialna wspólnota zakłada harmonijną współpracę władz miasta z jego mieszkańcami, wygodna lokalność ma ułatwić zaspokajanie codziennych potrzeb w najbliższej okolicy, funkcjonalna przestrzeń ma zaspokoić potrzeby osób przemieszczających się po Warszawie, a twórcze środowisko ma ułatwić realizację pasji i pobudzanie talentów mieszkańców.

W realizacji celów mają pomóc m.in. akceleratory przedsiębiorczości skupione wokół promocji aplikacji i usług ułatwiających funkcjonowanie w obrębie miasta. Dobrym przykładem takiego działania jest inicjatywa WARSAW booster’19, czyli miejski program akceleracyjny, który ma ułatwić młodym start-upom rozmowy na temat wdrożenia usług bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym. To Warszawiacy zdecydują, które projekty uczestniczące w programie otrzymają szansę na dofinansowanie i wsparcie procesu wdrożeniowego.

  Sztuczna inteligencja wymyka się współczesnemu prawu. Wdrożenie jej na szeroką skalę wymaga uregulowania

– Każdy start-up potrzebuje pieniędzy. Są start-upy związane z branżą ICT, gdzie środków potrzebnych jest dużo mniej i szybciej następuje walidacja pomysłu, znalezienie potencjalnych klientów. Dużo większym wyzwaniem są start-upy związane z nauką, gdzie przez wiele lat finansowanie związane jest bardziej z częścią badawczą, potem dopiero powstaje produkt bądź jakaś metoda badawcza i dopiero na jej podstawie można budować start-up. Wtedy finansowania są już rzędu kilku, a nawet kilkudziesięciu milionów złotych – zauważa ekspert.

Warszawa inwestuje także w akceleratory, które nie są skupione wokół działań usprawniających funkcjonowanie miasta. Miasto jest m.in. współorganizatorem programu Startup Art, który ma zachęcić studentów oraz absolwentów uczelni artystycznych do założenia własnych firm. W trakcie tegorocznej edycji wydarzenia zorganizowano hackathon, w ramach którego twórcy w ramach niewielkich zespołów pracowali nad uruchomieniem swoich start-upów, a 10 najlepszych pomysłów przekazano do programu akceleracyjnego.

– Warszawa staje się miastem, w którym rozkwitają start-upy. Przestrzeń, w której jest jeszcze trochę do zrobienia, to start-upy związane z nauką, badaniami, elektroniką, biotechnologią czy medycyną. Jeżeli chcemy tworzyć tego typu rozwiązania, potrzebny jest pewien know-how i wiedza, w jaki sposób z takich rozwiązań tworzyć realny biznes – twierdzi ekspert.

W rozwój młodych start-upów inwestuje również Fundacja Polska Innowacyjna, która planuje do 2030 roku powołać do życia międzynarodową Uczelnię Przyszłości. Jej nadrzędnym celem będzie wyszukiwanie i wspieranie młodych polskich talentów oraz akcelerowanie obiecujących pomysłów. Twórcy Fundacji chcą, by nowa uczelnia pojawiła się na liście 100 najlepszych uniwersytetów na świecie. Warszawa może stać się kluczowym miejscem funkcjonowania nowej placówki.

Z raportu European Start-up Survey przeprowadzonym przez firmy PwC oraz Science-to-Business Marketing Research Centre wynika, że miasto może w przyszłości konkurować o innowacyjne start-upy nie tylko na rynku lokalnym, lecz także międzynarodowym. Według respondentów średni wskaźnik łatwości prowadzenia biznesu w europejskich stolicach wynosi 45 proc., a dla Warszawy jest tylko nieznacznie niższy – 43 proc. Pozwala to przypuszczać, że przy wprowadzeniu odpowiednich programów akceleracyjnych stolica Polski może przyciągnąć do siebie inwestorów z całej Europy.

  W ciągu pięciu lat w 5G zainwestuje ponad 70 proc. firm. Nowa technologia staje się kluczowa zwłaszcza w czasie pandemii [DEPESZA]

– Porównywanie Warszawy do innych miast pod kątem ściągania talentów jest trudne. Miasto rozwija się w tym kierunku 10–20 lat, miasta zachodnie od wielu dekad skupione są na tym, żeby przyciągać talenty i już mają wypracowane swoje mechanizmy. My gonimy jako miasto tę czołówkę – mówi Sławomir Olejnik.

Według funduszu inwestycyjnego Inovo Venture Partners kwota transakcji na polskim rynku venture capital w drugim kwartale 2019 roku osiągnęła wartość 444,2 mln zł. To więcej niż suma inwestycji w całym 2017 i 2018 roku, które wynosiły odpowiednio 397 mln zł i 213 mln zł. Szacuje się, że do końca roku polska branża venture capital może przekroczyć wartość 1 mld zł.

Źródło: https://innowacje.newseria.pl/news/warszawa-inwestuje-w,p786875775